VREasy.dk

V-Data | CareSupply | Familievagten
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link

VREasy 32 bit

small logo

VREasy er et voice response system, udviklet og distribueret af V-Data

På denne hjemmeside finder du oplysninger om VREasy og relaterede produkter og serviceydelser, som V-Data tilbyder.
Du kan også få en kort oversigt over vores voice response systemer.

Udover de her nævnte produkter kan du læse mere om vores andre aktiviteter, herunder PC-udlejning, på www.v-data.dk.

VREasy er et Voice Response System bestående af tre dele.

(Screenshots)

 •  VREdit - Selve voice response udviklings systemet.
 •  VRExec - programmet der afvikler applikationer programmeret i VREdit.
 •  VRdatman - En simpel og hurtig database manager.

  V-Data tilbyder flere forskellige standardløsninger til VREasy voice response udviklingssystemet.
  Alle løsninger kan leveres enten som runtime-version eller med fuld udviklingssoftware.

 • Brochurebestilling Som stand-alone system, eller tilsluttet et omstillingsbord, samt eventuelt integreret med en database, kan systemerne løse mange af de funktioner, der traditionelt kræver store ressourcer eller afstedkommer flaskehalse i kundebetjeningen. Den her beskrevne applikation er beskrevet med udgangspunkt i et rejsebureau med busrejser. se mere...

  Syge- og fraværsmelding Et voice response-system fra V-Data kan modtage og registrere meldinger om fravær og sygdom fra firmaets medarbejdere. Medarbejderne kan, fra såvel en intern som ekstern telefon, herunder også fra en mobiltelefon, melde om fravær fra arbejdspladsen, uanset hvor denne er lokaliseret. se mere...

  Quiz Ved at lade et voice response-system modtage svarene fra deltagerne i en quiz, der f.eks. køres i forbindelse med en reklamekampagne, kan man betjene et stort antal deltagende hele døgnet. se mere...

  Reservation Voice response kan bruges i mange forskellige sammenhænge som telefonisk tidsreservationssystem. F.eks. vil sportsklubber kunne drage fordel ved at lade deres kunder foretage deres egen booking af f.eks. bowling- eller tennisbaner. se mere...

  Mere om V-Data | Kontakt os | ©2003 V-Data