-= Applikations eksempler =-
V-Data tilbyder at udvikle og integrere voice response-løsninger efter kundens anvisninger.
Standardsystemer kan leveres i en runtime-version (dvs. uden udviklingsværktøj, men med mulighed for at ændre talefiler og lokalnumre) til en meget attraktiv pris (66% af normalprisen).
Nedenstående er enkelte eksempler på anvendelse af voice response.
Funktionerne i de enkelte eksempler kan selvfølgelig kombineres.

Brochurebestilling
Som stand-alone system, eller tilsluttet et omstillingsbord, samt eventuelt integreret med en database, kan systemerne løse mange af de funktioner, der traditionelt kræver store ressourcer eller afstedkommer flaskehalse i kundebetjeningen.
Den her beskrevne applikation er beskrevet med udgangspunkt i et rejsebureau med busrejser.
Applikationen kan modtage bestillinger på brochurer eller kataloger, varsle om ændringer af afgangstider, afgive information om ankomsttider og afgive information om ledige pladser.
I brochurebestillingen kan kunden vælge mellem x antal brochurer eller kataloger, indtaste sit telefonnummer og eventuelt indtale navn samt adresse. Informationerne opbevares i systemets interne database og kan derefter behandles efter ønske. F.eks. kan man bruge de indtastede telefonnumre til, via modem, at foretage automatisk opringning til Tele Danmarks elektroniske telefonbog, og få navn og adresse på alle de indtastede telefonnumre for 4 kr. pr. stk. ekskl. moms lagret i en ASCII-fil. Disse navne, adresser og telefonnumre kan lagres i en database for eventuel senere fletning via et tekstbehandlingsprogram som f.eks. WordPerfect eller Microsoft Word.
Hvis reservationsnummer, rutenummer samt kundens telefonnummer indlægges i systemets database i forlængelse af et salg eller en reservation, kan systemet foretage automatisk opkald til kunden og varsle om ændrede afgangstider. Kunden har adgang til selv at ændre det telefonnummer, der skal kaldes, og opkaldsproceduren kan iværksættes ved anvendelse af en almindelig telefon.
Endvidere kan systemet afgive information om ankomsttider. Eventuelle ændringer i informationer kan også foretages ved anvendelse af telefon, eventuelt fra den bus informationen vedrører.
Ydermere kan man oprette en klubservice, hvor der kan indlægges specielle rejsetilbud til klubbens medlemmer. Medlemmerne kontrollerer selv hvilke perioder de er interesseret i at blive kontaktet, og systemet ringer op til de interesserede medlemmer og oplyser om det/de aktuelle tilbud.
Systemet modtager reservationer indtil alle tilbudsrejser er solgt, og hvis det er aktuelt kan systemet kontrollere og administrere eventuelle rejsekonti.
Al aflytning af modtagne beskeder, ændring af koder og opkaldrutiner er selvfølgelig beskyttet af adgangskontrol.

Syge- og fraværsmelding
Et voice response-system fra V-Data kan modtage og registrere meldinger om fravær og sygdom fra firmaets medarbejdere.
Medarbejderne kan, fra såvel en intern som ekstern telefon, herunder også fra en mobiltelefon, melde om fravær fra arbejdspladsen, uanset hvor denne er lokaliseret.
Fraværsårsagen kan være deltagelsen i et møde, kundebesøg, egen sygdom, barns sygdom, rejse eller ferie m.m.
Årsagen til det aktuelle fravær vælges i en menu, og suppleres med oplysninger om forventet returdag og forventet returtidspunkt. Informationerne kan eksporteres via netværket og eventuelt vises til receptionisten eller indgå i udarbejdelse af fraværsstatistik.
Angives sygdom som fraværsårsag, kan supplerende oplysninger herom opsamles, udlægges i fil og efterfølgende bearbejdes for indtag i skemaer, eller indlemmes i sygestatistik.
Såvel den anførte årsag til fravær, som den forventede returdag og returtid, kan omsættes til tale og gengives ved opkald til den pågældende medarbejder.

Quiz
Ved at lade et voice response-system modtage svarene fra deltagerne i en quiz, der f.eks. køres i forbindelse med en reklamekampagne, kan man betjene et stort antal deltagende hele døgnet.
En quizdeltager ringer op til systemet, svarer via sin trykknaptelefon på et antal spørgsmål og indtaster sit telefonnummer. Antallet af rigtige svar, evt. besvarelsen af de enkelte spørgsmål, samt deltagerens telefonnummer lagres i den interne database. Hvis en deltager ikke er registreret i telefonbogen, eller har hemmeligt nummer, indtales navn og adresse.
Vinderen eller vindernes telefonnummer/telefonnumre kan man bagefter automatisk slå op i TDCs Den Elektroniske Telefonbog og få oplyst navn samt adresse.
Resultaterne af afstemningen eller konkurrencen kan videresendes automatisk til en datafil på en PC. Disse data kan behandles i et regneark, f.eks. Microsoft Excel, hvortil der på forhånd er udviklet makroer, og finde en vinder blandt dem, som har afgivet de rigtige svar.

Reservation
Voice response kan bruges i mange forskellige sammenhænge som telefonisk tidsreservationssystem. F.eks. vil sportsklubber kunne drage fordel ved at lade deres kunder foretage deres egen booking af f.eks. bowling- eller tennisbaner.
En kunde, der ønsker at bestille tid, ringer ind og indtaster kundenummer samt det ønskede tidspunkt. Hvis det indtastede tidspunkt falder udenfor de definerede bestillingstider, eller der allerede er optaget på det indtastede tidspunkt, finder systemet f.eks. de 3 nærmeste ledige tider, og oplæser dem som alternativer til kunden. Kunden kan så vælge det tidspunkt, der passer bedst. Evt. kan der være mulighed for omstilling til personlig betjening i den normale åbningstid.
Hvis det ønskes, kan man via netværk oprette tidsbestillinger samtidigt fra en eller flere PCer tidstro.
Tidsbestillingerne kan eventuelt udskrives på printer eller til disk for viderebehandling.

tilbage Til forsidenV-Data * Vangedevej 233b * 2870 Dyssegård * DenmarkSwedish