VREasy.dk

V-Data | CareSupply | Familievagten
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link

Kampagner

small logo

Voicekampagner & Serviceydelser

Udover salg og leje kan V-Data tilbyde forskellige serviceydelser i forbindelse med voice response.
Udvikling af voice response applikationer V-Data tilbyder konsulentbistand til at bygge og implementere voice response-applikationer ude hos den enkelte kunde. Bistanden kan variere fra hjælp med løsning af enkeltstående problemstillinger til bygning af komplette applikationer i samarbejde med kunden.

Kampagner

Vi har et stort antal telefonlinier som vi kan bruge til at køre voice response-applikationer på . F.eks. i forbindelse med produktkampagner. Vi kan ydermere stå for at hente navne og adresser for evt. indtastede telefonnumre i Tele Danmarks telefonnøgle. I den forbindelse kan det nævnes at vi også er i stand til at finde navne og adresser på telefonnumre i Sverige. Alle data kan leveres til kunden via disketter eller e-mail f.eks. 1 gang om ugen.

Andre fordele:

  • mulighed for statistik
  • mangeludbedring indenfor et nærmere aftalt tidsrum
  • adgang til yderligere linier
  • man sparer interne ressourcer, da man slipper for at skulle finde en egnet computer og ledige telefonlinier
  • omstilling til et andet telefonnummer. F.eks. kører en kampagne hos V-Data, hvor alle opkald der kræver personlig betjening viderestilles til et telefonnummer hos kunden.
Desktop applikationer
V-Data kan også tilbyde at udvikle applikationer til at kunne kommunikere med voice response-systemet og vise f.eks. antal opringninger, bestillingsoversigter, lagerbeholdninger osv. på skærmen, eller evt. udskrive data fra voice response-systemet på en printer når kunden ønsker det.
Ligeledes er det også muligt at lave indtastninger i et program, og disse indtastninger opdaterer så oplysninger i voice response-systemet (f.eks. i forbindelse med tidsbestilling).

Brochurebestilling Som stand-alone system, eller tilsluttet et omstillingsbord, samt eventuelt integreret med en database, kan systemerne løse mange af de funktioner, der traditionelt kræver store ressourcer eller afstedkommer flaskehalse i kundebetjeningen. Den her beskrevne applikation er beskrevet med udgangspunkt i et rejsebureau med busrejser. se mere...

Syge- og fraværsmelding Et voice response-system fra V-Data kan modtage og registrere meldinger om fravær og sygdom fra firmaets medarbejdere. Medarbejderne kan, fra såvel en intern som ekstern telefon, herunder også fra en mobiltelefon, melde om fravær fra arbejdspladsen, uanset hvor denne er lokaliseret. se mere...

Quiz Ved at lade et voice response-system modtage svarene fra deltagerne i en quiz, der f.eks. køres i forbindelse med en reklamekampagne, kan man betjene et stort antal deltagende hele døgnet. se mere...

Reservation Voice response kan bruges i mange forskellige sammenhænge som telefonisk tidsreservationssystem. F.eks. vil sportsklubber kunne drage fordel ved at lade deres kunder foretage deres egen booking af f.eks. bowling- eller tennisbaner. se mere...

Mere om V-Data | Kontakt os | ©2003 V-Data