VREasy.dk

V-Data | CareSupply | Familievagten
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link

Kø/Svar-systemer

small logo

Kø/Svar-systemer


V-Data levere mange færdige standard løsninger, som f.eks Kø/Svar-systemer. Disse færdige løsninger kan yderligere tilpasses den enkelte kunde.


VREasy Kø/Svar-systemer


Kø/Svar-systemer
Kan afvikle op til 32 telefonlinier i en kø. Kø-håndteringen oplyser løbende den opkaldende om den aktuelle placering i køen. De opkaldende vil blive betjent efterhånden som de rykker frem i køen. Tilslutning kan både ske til lokalnumrene på et omstillingsanlæg eller direkte på bylinien. Kø/Svar systemet kan tilsluttes de fleste omstillingsanlæg. For hver port/kø kræves et analog lokalnummer, hvis systemet er installeret efter et omstillingsanlæg. Det er muligt løbende at udvide antallet af porte for hvor mange, der kan vente i kø. Systemet kan udvides til at afvikle flere Kø/Svar-applikationer på én gang og til samtidigt at afvikle flere voice response applikationer.

Overvågningssystem til kø-/svarsystemer
V-Data tilbyder et overvågningsprogram til vores kø-/svarsystemer der giver modtagere af indgående opkald information om antallet af opringende i kø. Programmet kan indstilles til at afspille en advarsel med et valfrit interval ved overskridelse af et ligeledes valgfrit antal opringende i køen.

Overvågningsprogrammet kan installeres på et ubegrænset antal windows-computere og benyttes af alt fra en kontor til et call-center. Systemet gør det muligt at disponere fleksibelt over det personale der modtager indkommende opkald, da det hele tiden kan ses hvor mange opringende der står i kø. Derved undgås lange ventetider i spidsbelastningsperioder og overbemanding på mindre travle tidspunkter.

Brochurebestilling Som stand-alone system, eller tilsluttet et omstillingsbord, samt eventuelt integreret med en database, kan systemerne løse mange af de funktioner, der traditionelt kræver store ressourcer eller afstedkommer flaskehalse i kundebetjeningen. Den her beskrevne applikation er beskrevet med udgangspunkt i et rejsebureau med busrejser. se mere...

Syge- og fraværsmelding Et voice response-system fra V-Data kan modtage og registrere meldinger om fravær og sygdom fra firmaets medarbejdere. Medarbejderne kan, fra såvel en intern som ekstern telefon, herunder også fra en mobiltelefon, melde om fravær fra arbejdspladsen, uanset hvor denne er lokaliseret. se mere...

Quiz Ved at lade et voice response-system modtage svarene fra deltagerne i en quiz, der f.eks. køres i forbindelse med en reklamekampagne, kan man betjene et stort antal deltagende hele døgnet. se mere...

Reservation Voice response kan bruges i mange forskellige sammenhænge som telefonisk tidsreservationssystem. F.eks. vil sportsklubber kunne drage fordel ved at lade deres kunder foretage deres egen booking af f.eks. bowling- eller tennisbaner. se mere...

Mere om V-Data | Kontakt os | ©2003 V-Data